Belépés

                                                    

pl

pl

Fõoldal
eXTReMe Tracker

pl

Utazás - Külföld
Egyiptomi utak

Hosszú hétvége

Húsvét, tavaszi szünet

Körutazások

Nyaralás 2008

Országleírások

pl

SVÁJC: Svájc látnivalói, Hasznos tudnivalók, Svájc beutazási feltételek, Földrajzi, természeti adottságok
2008-01-25 15:49:28

Svájc

Svájci ajánlataink:
- síutak
- körutazásokSVÁJC
 
 

 Svájc - másoknak álom. Mennyi mindent takar: büszkeséget, örömöt, elégtételt, de talán rezignációt, szomorúságot és sajnálkozást is. Svájc mindenekelõtt a tisztaság, a rend és a jólét szinonímája, a tejjel-mézzel folyó Kánaán. Paradicsom, a boldogság szigete ebben a kavargó, tengernyi szükségtõl és nyomortól, háborúságtól és kétségbeeséstõl terhes világban. Valljuk be - a németek kicsit irígylik a svájciakat, akiktõl rossz néven veszik, hogy néha németebbek a németeknél. De ki szereti, ha saját jó tulajdonságait mások felülmúlják? És mégis: titokban csodálják Svájcot: álomszép tájait és öntudatos polgárait, akiknek mintha mindennél fontosabb lenne a politikai semlegesség.

CH-ez a mindenütt ismert rövidítés a Confoederatio Helvetica két kezdõbetûje, a Helvét Szövetségi Államnak a jelölése, amivé Svájc vált az évszázadok során. A kelta eredetû helvétek igencsak harcosak lehettek, mert - legalábbis a krónika szerint - a Kr. elõtti idõkben még egy római hadsereget is megvertek. Az egyik római történetíró azzal bókolt nekik, hogy "bátrabbak és rátermettebbek", mint a többi gall. Asterix és Obelix elsápadnának irigységükben, ha tudnák ezt. Svájc lobogója - vörös alapon fehér kereszt - Schwyz kanton zászlajából alakult ki.

Svájc - nehéz lenne tagadni - a boldogság szigete. Van abban valami, amit irigyei és gúnyolói "romlatlan világ"-nak neveznek. Errefelé minden tiszta és takaros. Átlépve a határt, máris afféle patyolatországban érezhetjük magunkat. Ápoltnak, frissen fényesítettnek látjuk az utakat, a városokat, sõt még a hegyeket, völgyeket is. Svájc olyan, mint a képeskönyvek idilli világa, mint egy óriás babaszoba. De a svájciakon is érezhetõ, hogy büszkék országukra. Nem éppen szerénytelenül mondják, hogy a svájci útlevél felér egy elsõ osztályú életbiztosítással.

Bár rossz nyelvek azt mondják: majd minden svájciban megfordul egyszer a gondolat, hogy kivándoroljon, és egy másik országban letelepedve, örökre hátat fordítson Svájcnak. Az utcák és szállodák makulátlan tisztasága, az intézmények tökéletessége és a hivatalnokok megvesztegethetetlensége néha már nyomasztó, fojtogató. Mindenki életében eljön a pillanat, amikor egy kis emberi tökéletlenségre, hanyagságra vágyik - legalább egy döglött légy lenne valamelyik utazási iroda kirakatában. De nem. Minden tiszta és tökéletes.

A Svájci-Alpok láncai a Gotthard-masszívumban találkoznak, itt találjuk a nevezetes Szent Gotthárd hágót. Az ország gazdasági élete a legnépesebb, dimbes-dombos területû Svájci-medencében zajlik.

A svájci emberek zárkózottabbak, és nem rajongják körbe a turistákat, ám ha tapintatosak vagyunk, és meghagyjuk nekik saját köreiket, semmi kellemetlenségre nem kell számítanunk. 

 

 Svájc - Látnivalók

A természeti látványosságait tekintve Svájc Európa leggazdagabb országa. Láthatunk itt gleccsereket, vízeséseket, szurdokokat, és hágókat, és rengeteg szép várost is.

Luganóban, amely egy csodaszép tó partján terül el, megismerkedhetünk az egész ország nevezetességeivel, kicsinyítve, a Schwiss Miniature parkban. Fantasztikus tájakon haladva, viaduktok, alagutak tucatján kell átkelnünk.

Luzern Svájc legszínesebb városa, amelynek érdemes megtekintenünk a fedett hídját, jezsuita templomát, városházát, és híres oroszlános emlékmûvét.

Érdemes ellátogatni Lauterbrunnenbe, ahol, a világon egyedülálló módon, egy hegy belsejében zubogó vízesést láthatunk, melynek helyét az Eiger, Mönch, és a Jungfrau 4000 m-es csúcsairól induló gleccserfolyók vájták ki.


Ha erre járunk megéri felmásznunk az 1200 m magasságban fekvõ Les Diablerets nevû városkába.

Bernben keressük fel a híres medveárkot és a berni rózsakertet.

 

Zürich nevezetességei, a Grossmünster, a Fraumünster, a Bahnhofstrasse boltjai, és a városháza megtekintése után a pihenésre vágyók felkereshetik Gstaadot, a multimilliomosok üdülõvároskáját, ahol egész évben lehetõségünk nyílik a sípályák használatára többek közt.

 
 
Svájc – Hasznos tudnivalók
 
Hivatalos név: Svájci Államszövetség
 

 
Svájc pénzneme: svájci frank (CHF)
 

Svájc - Nemzetközi repülõterek

Genéve, Zürich, Basel-Mulhouse, Bern.

Svájc - Fontosabb telefonszámok 

Ország elõhívó: 41 

 
Svájc – Beutazási feltételek
 

Svájc - Turista célú beutazás

Svájc ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek, de kétoldalú megállapodás alapján a magyar állampolgárok bármilyen típusú érvényes személyazonossági igazolvány birtokában beutazhatnak, és 90 napot meg nem haladó idõtartamig tartózkodhatnak Svájc területén. Ugyanakkor, Külügyminisztérium tanácsa alapján a gyakorlatban inkább az új típusú, kártyaformájú személyi igazolvány vagy útlevél használata javasolt, mert ezen okmányokkal kapcsolatban nem merülhet fel értelmezési, azonosítási vagy okmánybiztonsági aggály.

 

90 napot meghaladó tartózkodás

A 90 napot meghaladó idejû tartózkodásukhoz tartózkodási engedély szükséges, amelynek kiállítása a svájci idegenrendészeti hatóságok hatáskörébe tartozik.

 

Svájc - Munkavállalás

A munkavállalással kapcsolatban felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy Svájc nem tagja az Európai Uniónak és a magyar állampolgárok jelenleg 90 napnál rövidebb idejû tartózkodásuk esetén is csak érvényes munkavállalási és tartózkodási engedély birtokában létesíthetnek munkaviszonyt Svájcban. Svájc és az Európai Unió 15 régi tagállama között évek óta hatályban van egy megállapodás a személyek szabad mozgásáról, a munkavállalási korlátozások fokozatos leépítésérõl, azonban ezek a kedvezmények nem terjednek ki automatikusan a 2004-ben csatlakozott 10 új tagállamra, így Magyarországra sem. 2006. április 1-jén bár hatályba lépett a személyek szabad mozgásáról szóló EK-svájci megállapodás új tagállamokra történõ kiterjesztésérõl szóló jegyzõkönyv, amely lehetõséget teremt arra, hogy Svájc megnyissa a munkaerõpiacát a 10 új uniós tagállam, így Magyarország irányába is, erre azonban csak fokozatosan, várhatóan 2011-ig kerül sor. A korlátozások nem szûntek meg, a tartózkodási engedélyekre vonatkozó kvóták és munkavállalási kontingensek még továbbra is érvényben vannak, csak fokozatosan emelkednek. A magyar munkavállalókkal szemben még mindig elõnyt élveznek a svájci és a régi uniós tagállamokból érkezett munkavállalók. A svájci tartózkodási és munkavállalási engedélyeket illetõen a svájci hatóságok illetékesek, elõzetes tájékoztatás Svájc budapesti nagykövetségétõl is kérhetõ. Bõvebb tájékoztatásul ajánlott link: www.bfm.admin.ch Nem tanácsos, hogy valaki otthonról elõzetes tájékozódás nélkül, meggondolatlanul útnak induljon és illegálisan munkát vállaljon, mert Svájc fokozottan ügyel az illegális munkavállalás megelõzésére. A svájci hatóságok a munkavégzéssel azonosan bírálnak el minden olyan tevékenységet, amely valamely munka elvégzésére irányul, akkor is, ha az fizetség nélkül, baráti szívességbõl vagy természetbeli ellenszolgáltatásért (szállásért, ellátásért), nem cégnél, hanem barátnál, családnál történik. Turista célú tartózkodás alkalmával a munkavégzés szándékára utaló legkisebb gyanú felmerülésekor is megtagadhatják az országba történõ belépést, illetve azonnali kiutasításra kerülhet sor. Ilyen esetben érdemi segítséget a nagykövetség sem tud nyújtani. Amennyiben a magyar állampolgár svájci munkáltatónál kíván munkaviszonyt létesíteni, már a munkavégzés elsõ napjától kezdve munkavállalási és tartózkodási engedéllyel köteles rendelkezni. Az engedély nélküli munkavállalást Svájcban szigorúan büntetik.

 

Egy hónapot meghaladó svájci tartózkodás esetén a vendéglátók kötelesek bejelenteni külföldi vendégeiket az illetékes svájci hatóságnál, de az egyes kantonok ennél szigorúbb szabályt is elõírhatnak.

 

Még néhány napos svájci tartózkodás esetén is ajánlott elõzõleg utas és betegbiztosítást kötni, mert Svájcban az orvosi, kórházi ellátás költségei nagyon magasak.

 

A beutazási és tartózkodási feltételekrõl, valamint a vámelõírásokról az alábbi Internet-címeken található tájékoztatás:

www.bfm.admin.ch

www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/index.html?lang=de

www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/zu_beachten/00350/index.html?lang=de&print_style=yes
 
 
  
Svájc - Földrajz, gazdaság
 

Svájc - Népesség adatok

Lakosság: 6 908 000 fõ

Népsûrûség: 167.30 fõ/km2

Nyelvek: német, francia, olasz, rétoromán.

Népcsoportok: svájci (91%), német (4%), olasz (3%), francia (1%), egyéb (1%).

Vallások: római katolikus (49%), protestáns (48%), zsidó, egyéb (3%).

Államforma: szövetségi köztársaság

 

Svájc - Földrajzi, természeti adottságok

Terület: 41 293.00 km2

Svájc fõvárosa: Bern

Nagyobb   települések: Zürich 344 000 (840 000), Basel 175 000 (363 000), Genéve (Genf) 170 000 (384 000), Bern 130 000 (300 000), Lausanne 117 000 (262 000), Winterthur 87 000 (108 000), St. Gallen 72 000 (126 000), Luzern 59 000 (161 000), Biel 51 000 (83 000).

Svájc legmagasabb   pontja: Dufourspitze 4634 m.

Svájc fõbb folyói: Rajna (Rhein), Rhone, Inn, Aare.

Fõbb tavak: Genfi (Léman)-tó, Neuchateli-tó, Boden-tó, Vierwaldstaatti-tó, Zürichi-tó, Lago Maggiore.

 
Svájc - Földrajz
 

A hegyvidéki ország középpontja a 400-600 m magas Svájci-medence, amelyet északnyugatról a középhegység jellegû Jura karsztos mészkõláncai, délrõl pedig az Alpok magas, jégformálta vonulatai határolják, Európa leghosszabb gleccsereivel. Klíma

 

Svájc éghajlatában a hegyvidéki kontinentális, délen pedig mediterrán hatások érvényesülnek.

 
Svájc - Gazdaság

Egy fõre jutó GNP: 36 230 USD

 

Svájc fejlett ipari ország, a világ egyik legnagyobb pénzügyi központja. Gazdasági életében fõ szerepet kapnak az élelmiszer-, vegyipari, és gyógyszergyártással foglalkozó mamutcégek, nagymonopóliumok. (pl. Nestlé, Ciba-Geigy, Sandoz, stb.) Az ország egyetlen természeti kincse a vízenergia, ami az energiaipar biztos bázisa. 

Ehhez kapcsolódók:
Körutazás – Az Alpok 10 legszebb csúcsa - 2008-02-25 17:53:36
Körutazás – Három ország egy tó partján - 2008-02-25 16:27:03
Körutazás –Ausztria vár- és kastélymûvészetének remekei - 2008-02-20 16:56:44
Körutazás – Nagy svájci körutazás - 2008-02-07 17:02:28
Síelés – Svájc - 3*szecessziós szálloda 153.200 Ft/fõ-tõl - 2007-11-27 19:52:43
Síelés – Svájc - 3*szálloda 117.800 Ft/fõ-tõl - 2007-11-23 11:43:58
Síelés – Svájc – elegáns 4*szálloda 193.400 Ft/fõ-tõ - 2007-11-23 11:33:19
Síelés – Svájc – szálloda 45.500 Ft/fõ-tõl - 2007-11-22 15:26:49
Síelés – Svájc - 3* apartmantelep 37.100 Ft/fõ-tõl - 2007-11-13 16:33:14
Síelés – Svájc – 3*szálloda 81.800 Ft/fõ-tõl - 2007-11-13 09:20:52
Nyomtatóbarát változat | Barátomnak küldöm |

pl

Hírek
Keresés
Oldalak
Utazási irodák
Regisztráció
Belépés

pl

Hír keresés
Minden oldalon
Tartalmaz
Kezdõdik
Pontos egyezés

pl

pl

eXTReMe Tracker
developed by Centrumnet Systems